Ingezonden stukje dhr. C Noorthoek, Verslag koren-voor-koren-avond:

Nu de diverse optredens achter de rug zijn hebben we nog een datum openstaan en wel 15 juni op welke dag van ons een bijdrage wordt gevraagd bij de Koren-voor-koren-avond te Middelharnis.

Met al de achter ons liggende activiteiten is het nog best ´´aanpoten´´ om het gewenste resultaat te bereiken aangezien 8 juni onze laatste repetitie is voor het genoemde optreden. Deze repetitie begon echter met een zeer positieve mededeling van onze dirigent, Corné de Geus, m.b.t. zijn gezondheid. Met opgewekte stem gaf hij te kennen dat hij weer ´´lekker in zijn vel zit´´ en dat is wel eens anders geweest.
Zeker mede daardoor werd er zeer intensief gestudeerd en er was sprake van een zeer grote motivatie om een goed resultaat neer te zetten.

Onze dirigent heeft best een vermoeiende avond gehad en van onze muzikale begeleidster, Marian, werd die avond ook het nodige gevergd.
Welgemoed meldden we ons op zaterdag 15 juni in Middelharnis bij de Emmauskerk en het was jammer dat enkele leden door ziekte of anderszins verstek moesten laten gaan.
Voor de Koren-voor-koren-avond waren 6 koren aangemeld zodat, inclusief de ´´aanhang´´ de kerkzaal al snel gevuld was. Na gebed en samenzang werd het opgestelde programma afgewerkt.
Het was een programma voor ´´Elck wat Wills´´ van gemengde koren, een Ensemble Joyfull Voices en niet te vergeten ons mannenkoor.
Ook de uitvoering was daardoor zeer divers. Zo waren daar de ingetogen stemmen  van de tienermeisjes van genoemd ensemble, het massale van Juduthun en niet te vergeten ons optreden. De opbouw van het door ons af te werken programma was zeer treffend.
Eerst De Storm, dat angstaanjagende van de storm en de dreiging van het machtige water en dan de redding uit de nood met de Heiland aan boord. Dan het uitbundig loven van God met stem en muziekinstrumenten en als afsluiting dat prachtige ´Vrede´´.
Er werd zeer aandachtig geluisterd vooral toen wij ´´Vrede´´ zongen was het muisstil en van onze ´´aanhang´´ vernam ik dat we mooi hadden gezongen terwijl  enkele vrouwen achter hen tegen elkander zeiden ´´prachtig he´´.
Daaruit valt op te maken dat het gezegde ´´Oefening baart kunst´´ nog steeds opgaat.

Als ik zo´n avond bijwoon denk ik waarom zendt een regionale omroep nu wel het Doelenconcert uit en niet zo´n Koren-voor-koren-avond maar misschien is dat teveel chauvinisme van mijn kant. Na alle inspanningen van de laatste maanden is het gezegde ´´Na gedane arbeid is het goed rusten´´ ook voor ons koor van toepassing en zijn we aan vakantie toe.

De laatste repetitie is op 22 juni  en daarin wordt even teruggeblikt naar de Koren-voor-korenavond op 15 juni jl.
Onze dirigent, Corné is best wel tevreden over ons optreden, zij het dat hier en daar toch wel wat onvolkomenheden waren waar te nemen en deze werden wat nader toegelicht. Dit was met name het geval bij de uitvoering van de bewerking van Psalm 150, doch het waren meer schoonheidsfoutjes dan echte missers. In algemene zin was er sprake van een goede uitvoering en ook in de ´´wandelgangen´´ bleek dat hetgeen wij ten gehore brachten uiterst positief werd ervaren.

Nadat we die conversaties hadden beëindigd werd er tijd vrijgemaakt voor het zingen van enkele uitgezochte liederen en werd het repetitie-uurtje met gebed afgesloten en een ieder werd een goede vakantie toegewenst.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellig samenzijn en onder het genot van een hapje en een drankje werd er zeer druk geconverseerd waarbij de door ons lid, A. Roon, verstrekte versnapering, i.v.m. zijn 60-jarig huwelijk, goed smaakte.

Hierna toog een ieder huiswaarts en op D.V. 31 augustus a.s. hopen we elkaar weer te ontmoeten en misschien dat we in de vakantie nog wat mannen, al of niet in onze omgeving, kunnen bewegen lid van onze vereniging te worden.


Copyright  Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden Stellendam - 2013 - Realisatie: Websites van der Mey