Algemeen adjunct: Wim Hansen; In 2014 kreeg  ik een persoonlijke uitnodiging door de voorzitter die vroeg: “heb je dinsdag wat te doen”. Ik heb die uitnodiging aangenomen en heb er tot op vandaag nog geen moment spijt van gehad. Die eerste avond was er een warm welkom en dat gevoel heb ik nog steeds. Toen ik lid werd was het koor hard bezig met voorbereidingen voor het 25 jarig jubileum in 2015. Al na enkele maanden kwam de vraag of ik de jubileumcommissie wilde komen versterken. Ook hier was iedereen zeer enthousiast bezig en dan ga je vanzelf meedoen. In het voorjaar van 2016 ben ik tijdens de jaarvergadering in het bestuur gekozen en heb daar nu de functie van algemeen adjunct. Zingen van Gods eer lijkt misschien moeilijk, maar in de praktijk van de koorrepetities en uitvoeringen gaat dat als vanzelf. Ik zou het voor geen goud willen missen.
Copyright  Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden Stellendam - 2013 - Realisatie: Websites van der Mey
Bestuur Christelijk Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden':

Wie is Kees Gielen, uw nieuwe voorzitter onder de zanglustige mannen?
Geboren op de boerderij in Poortugaal als oudste zoon, ook bestemd voor de boerderij als 5e generatie. De mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurd Zijn gangen. Geen zang familie maar wel muzikaal en bijna allemaal op de toeter en blaasclub, zelf toen als jongste lid naast opa als oudste, blazend op de trompet. Later mijn partijtje meegeblazen op de bugel in het bekende korps van Stellendam “De Hoop”. Via militaire diensttijd waren er contacten met Stellendam waar ons huwelijk toen door gegeven werd. Als internationaal chauffeur werden de Europese wegen bereden als “King of the Road”. Tot dan toe onkerkelijk en ook ongodsdienstig. Totdat de eerste kerkgang gegeven werd en mij toen gezegd werd, wat later pas echt begrepen werd. “De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten: en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich ontfermen, en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.” Deze eerste tekst hoorde ik door Gods genade en ontferming vanaf de kansel in de kerk van Stellendam. Vandaar heeft ook Stellendam voor mij een bijzondere betekenis gehad. Voor het eerst daar in de kerk en op diezelfde verhoogde plaats het Evangelie mogen verkondigen, dat geeft iets aan van: ulieder wegen zijn niet Mijn wegen spreekt de HEERE. Maar ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, wandel in deze en Ik zal met u zijn.
Een tegeltje wat vanaf die begintijd een plaats heeft gekregen in ons leven heeft deze tekst: God heeft ons leven anders geweven, dan wij zelf hadden gedacht. Maar dit heeft op al onze wegen telkens weer, Zijn zegen gebracht. Daar mogen we dagelijks nog bij leven en genieten van Zijn en genieten van /zijn onverdiende en onverwachte genade. Zingen, ja zingt dan een nieuw gezang de HEERDE. Die grote God Die wonderen deed. Dat we met elkaar een ieder met eigen stem en geschonken gaven Zijn Naam met lof mogen uitzingen en een ieder het schoonste lied van Deze heerlijke Koning mag jubelen.
Door Eendracht Verbonden, dat we onder Gods zegen die betekenis voor elkaar en allen die ons mogen horen uitdragen. Ik hoop als voorzitter daarin mijn bijdrage te mogen geven tot lof en eer van die enige Naam onder de hemel gegeven, de HEERE Jezus Christus.

Mijn naam is Rien Ista,  leeftijd 70 jaar. Sinds Febr. 2019 secr. van DEV. Nog nooit lid geweest van een koor, maar luisterde wel graag naar muziek. Toen ik jong was hadden ze bij ons thuis een harmonium en speelde ik daar graag op met cijferaccoorden. Woon nu drie jaar in Stellendam en snel daarna door diverse koorleden benaderd van, kom je naar ons koor, zo gezegd zo gedaan, luisteren naar repetitie, kreeg snel muziekmap toegestopt en meezingen. Zou het niet graag willen missen die dinsdagavond. Weet dat mijn broer een muziekboek had met opschrift, " Kun je nog zingen, zing dan met". Mensen, ik zou zeggen, schroom niet, jongere of oudere, het is een mooie vrijetijdsbesteding in de avonduren.
Penningmeester: Joop Tieleman; Zingen bij het mannenkoor is leuker dan ik in het begin dacht. Je vergeet een tijdje alle beslommeringen in het leven, het is ontspannend maar wel gezellig er worden nog al eens leuke opmerkingen gemaakt bij de repetitie. Maar bij uitvoeringen proberen we scherp te staan en de teksten te zingen die we graag laten horen  Door  Eendracht Verbonden Gods Woord doorgeven aan de mensen. De zorg voor de euro,s is mijn taak.
Ik ben Warrie Admiraal, 73 jaar en jullie nieuwe bibliothecaris. Ik zing graag en wil graag met jullie de muziek delen die we met zijn allen leuk vinden en waarbij we ook een beetje moeten studeren. Als je een mooi nummer hebt, maak dit dan kenbaar en we kunnen dit in de groep gooien. Mijn werkzame leven bestond uit huizen schilderen, waarbij ik de laatste 20 jaar in het management heb gefunctioneerd en nu ik van mijn pensioen kan genieten, heb ik 2 grote passies, namelijk tuinieren en kunstschilderen. Ik hoop nog veel nog vele jaren gezellig met jullie te kunnen zingen.
Top