Zanguitvoering Hervormde kerk Stellendam

Op 26 maart jl. werd in de Hervormde Kerk van Stellendam een zanguitvoering verzorgd waaraan deelnamen het mannenkoor °Door Eendracht Verbonden° uit Stellendam en het Christelijk gemengd koor Jeduthun uit Middelharnis.

Dit alles onder het motto “Daar is plaats bij ’t Kruis”.

Het mannenkoor stond onder leiding van de dirigent Corne de Geus terwijl het begeleidend orgelspel werd verzorgd door Marian van Oostenbrugge.

Het gemengd koor stond onder leiding van de dirigent Jan Wisse terwijl Willem den Boer de begeleiding op het orgel verzorgde.

De meditatie was in handen van Ds. C. Gielen.

Ofschoon het weer bepaaldelijk niet uitnodigde om erop uit te gaan was desondanks de publieke belangstelling goed te noemen en in een redelijk goed gevulde kerk kon het programma worden afgewerkt.

Vooraf werd nog medegedeeld dat de heersende griepepidemie ook zangers en zangeressen kan treffen hetgeen betekent dat een niet onaanzienlijk aantal koorleden wegens ziekte helaas niet aanwezig kunnen zijn.

Nadat de opening was verricht waarbij een ieder hartelijk welkom werd geheten volgde samenzang met vers 1,2 en 3 van het lied´ “Mijn Verlosser hangt aan ’t Kruis”.

Hierna trad Jeduthun op  met de liederen:

 • Wees stil voor het aangezicht van God,
 • ‘t Is middernacht´
 • Leer mij o Heer.

Hierna volgde samenzang met vers 1 en 3 van het lied´ O, hoofd bedekt met wonden.

Toen was het mannenkoor aan de beurt met de liederen:

 • Was jij daar,
 • Neem, Heer mijn beide handen,
 • Jezus Christus stierf op Golgotha

Na de meditatie door Ds. Gielen volgde samenzang met de verzen 10 en11 van Psalm 72.

Toen was Jeduthun weer aan de beurt en bracht de liederen:

 • Daar is plaats bij ‘t Kruis,
 • Er is een Verlosser,
 • Daar is kracht in het bloed.

Na de samenzang met vers 1 en 2 van Psalm 22 verzorgde het mannenkoor een optreden met de liederen:

 • Jezus leven van mijn leven,
 • Ik zeg het allen dat Hij leeft,
 • Een pelgrim ben ik hier op aard.

Na de dankzegging en slotwoord bij monde van Ds. Gielen volgde tot slot samenzang en wel staande, met het lied “U zij de glorie”.

Zowel de toehoorders als de koorleden kunnen terugzien op een geslaagde muzikale avond.Copyright  Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden Stellendam - 2013 - Realisatie: Websites van der Mey