Mooie gift voor Stichting OZO

Stellendam - Het Christelijk Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” uit Stellendam heeft naar aanleiding van het 25-jarig jubileum het mooie bedrag van € 3500,- kunnen overhandigen aan Stichting OZO.

Op dinsdagavond 21 juni was het voor het Stellendams Mannenkoor weer de laatste repetitieavond van dit seizoen. Zoals gebruikelijk was er een korte repetitie met aansluitend nog een gezellig samenzijn met de leden. Deze avond had ook nog een andere bedoeling, namelijk een korte terugblik op het jubileumjaar 2015. Het koor heeft vorig jaar het 25-jarig bestaan mogen vieren en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Met twee mooie jubileumconcerten en het uitbrengen van een CD is er flink aan de muzikale weg getimmerd. Het koor heeft in het jubileumjaar veel muzikale inspanningen geleverd, maar heeft ook op financieel gebied niet stil gezeten. In de voorbereidingen voor het jubileum was er een doelstelling om ook een goed doel mee te laten delen in het jubileum. Er is toen gekozen voor Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne met als special doel het polikliniekproject.

Vanuit Stichting OZO is er in 2010 voor gekozen om de aftandse polikliniek in Nagydobrony weer bruikbaar te maken. Een onmogelijke klus die op afstand aangestuurd moet worden. Er is al een mooi begin gemaakt aan het opknappen van de binnenzijde. Nu is ook de buitenkant aan de beurt om van isolatie en een stuclaag voorzien te worden. Het is dan ook mede door toedoen van het Mannenkoor dat de laatste hand gelegd kon worden aan het bouwkundige deel.

Op de eerder genoemde avond werd de spanning wat opgebouwd voordat de opbrengst bekend gemaakt werd. Mede dankzij de sponsoring van diverse lokale bedrijven en het beschikbaar stellen van gespaarde eigen middelen, heeft het koor na aftrek van alle kosten voor het jubileumjaar het mooie bedrag van € 3500,- kunnen reserveren voor het genoemde project. Dit was voor de aanwezige afgevaardigden van Stichting OZO een verrassend bedrag. De beide voorzitters mochten deelnemen aan de overhandiging van de cheque met het geldbedrag. Mooi dat er zo vanuit een vereniging door het organiseren van activiteiten een positief saldo gegenereerd kon worden wat voor zo’n goed doel ingezet kan worden. Zowel de voorzitter van DEV als de voorzitter van Stichting OZO spraken dankwoorden uit voor alle betrokkenen.

We bevelen de jubileum cd van het Christelijk Mannenkoor nog bij u aan. Deze is te verkrijgen via de website van het koor en de boekhandels Van der Boom te Sommelsdijk en Akershoek te Ouddorp. Het koor kan terugzien op een mooi jubileumjaar en een mooie afsluitingsavond. Stichting OZO mag zich ook gesteund weten door een brede achterban en u zult begrijpen dat met het verkregen bedrag nog niet in alle nood is voorzien dus voor uw eventuele meeleven of gift verwijzen wij u naar de website van stichting OZO www.stichting-ozo.nl 

Op D.V. dinsdag 23 augustus hoopt het koor de repetities weer te hervatten. Nieuwe mannelijke leden zijn ten allen tijde hartelijk welkom. De repetities vinden plaats in verenigingsgebouw ‘de Rank’ nabij de Hervormde kerk van Stellendam  en vangen aan om 19.45 uur. Hou ook de website en media in de gaten voor de activiteiten van het koor.

Copyright  Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden Stellendam - 2013 - Realisatie: Websites van der Mey