Korenavond Gereformeerdekerk Stellendam ingezonden door C. Noorthoek

Voor 29 januari was voor ons als mannenkoor een optreden gepland. Op deze bijzondere Korenavond traden op wij in de Gereformeerde Kerk te Stellendam en wel samen met het Sjaloomkoor dat onder leiding staat van Arja Cranendonk die, naast de begeleiding van dit koor op de piano, ook het dirigeren verzorgde. Ons mannenkoor stond onder leiding van Corné de Geus terwijl Marian van Oostenbrugge het begeleidend orgelspel voor haar rekening nam. In een goed gevulde kerk waarin een gezellige en geborgen sfeer heerste werd de avond met gebed en een woord van welkom geopend door Ds. van der Griend die tevens uitleg gaf m.b.t. het af te werken programma. Met verwondering en diep ontzag voor de inzet van de leden van het Sjaloomkoor en hun leidster ,Arja Cranendonk, bracht dit koor de volgende liederen ten gehore:

 • Laat ons met elkander
 • Mijn Jezus ik houd van U- (samenzang)
 • Kom aan boord
 • Nu gaan de bloemen nog dood- (samenzang)
 • U die mij geschapen hebt- (samenzang)
 • Jezus
 • ´k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 • Ben je groot of ben je klein
 • Dit is de dag

Nadat wij als koor samen met het Sjaloomkoor het Abba Vader hadden gezongen en er een collecte voor de betaling van de verbouwing van het Forum gehouden was, volgde een pauze waarin er ook een hapje en een drankje was te bekomen. Na deze pauze volgde het optreden van ons koor en die bijdrage bestond uit het zingen van de volgende liederen:

 • Heer, ik kom tot U
 • Is Uw paspoort getekend
 • Tel Uw zegeningen
 • Psalm 21
 • Eens was ik een vreemdeling

Nadat gezamenlijk Gezang 160, vers 1,2 en 3 ten gehore was gebracht werd de avond besloten met een woord van dank tot de aanwezigen zulks bij monde van Ds. van der Griend die tevens het dankgebed uitsprak.Copyright  Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden Stellendam - 2013 - Realisatie: Websites van der Mey