Bijdrage optreden Oranjefeest Stellendam

In de morgen van 27 april jl.  “Koningsdag” werden wij als koor verwacht op de Voorstraat alwaar een riante feesttent was opgesteld t.b.v. de feestelijkheden op die dag.

Aan de uitnodiging van de Vereniging Oranjefeest Stellendam om een bijdrage te verlenen aan de feestelijkheden werd door ons gaarne voldaan.

In het opgestelde programma stond ons optreden om 9.30 uur die morgen gepland.

In de riante, zelfs verwarmde tent, konden wij plaatsnemen op een ruim podium.

De tent was goed gevuld met een goed geluimd publiek zodat alle ingrediënten aanwezig waren voor een gedegen optreden van ons mannenkoor.

De liederen welke door ons ten gehore werden gebracht waren:

  • Ziet, in blinde razernij,
  • Ons Vaderland,
  • Gedenk aan mij,
  • Looft nu de Heer,
  • Al rolt de zee, al loeit de wind,
  • en tenslotte Het Wilhelmus.

Dit alles onder de bezielende leiding van onze dirigent Corné de Geus en onze organiste Marian  van Oostenbrugge.

Dat ons optreden in goede aarde viel mocht blijken uit het applaus en de waardering welke in de wandelgangen was te horen.

Copyright  Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden Stellendam - 2013 - Realisatie: Websites van der Mey