Zingen op  Rhoon, 26 oktober.
Op uitnodiging van commissie uit Rhoon, onder leiding van de oud Stellendammer Kees Moijses zijn we zaterdag 26 oktober afgereisd naar de dorpskerk van Rhoon.
Om half vier kwam Sjaak Mulder met de bus ons bij de Rank ophalen, nadat er eerst in Ouddorp al een aantal leden van het gereformeerde kerkkoor Canticum waren opgehaald. Ook dat koor was voor deze zangavond uitgenodigd.
Nadat we aangekomen waren, de stoelen goed hadden gezet en hadden ingezongen was het tijd voor de maaltijd. Kees had gezorgd voor lekkere broodjes, koffie en thee.
Na de maaltijd was het tijd om ons voor te bereiden op de uitvoering. Daar waar het inzingen niet zo goed ging, verliep de uitvoering een stuk beter. Omdat we het orgel niet zo goed konden horen werden de koorstukken door Wiljan op de Piano begeleid. De samenzang werd met het orgel en drie zussen op de trompet begeleid.
Al met al mogen we terug kijken op een geslaagde avond. Door de organisatie zijn we alvast voor volgend jaar weer gevraagd. Rond tien uur werden we weer in Stellendam en Ouddorp afgezet en werden we door de chauffeur een gezegende zondag toegewenst.

Zingen in het Spectrum, 29 oktober.
Omdat het in juni zo heet was kon de geplande zangavond toen niet doorgaan. Daarom mochten we op dinsdag 29 oktober alsnog een zanguurtje verzorgen.
De meeste koorleden waren ruim op tijd aanwezig en nadat we het keyboard en de boxen hadden aangesloten konden we van start. Er waren flink wat bewoners aanwezig om te luisteren. Onze voorzitter kondigde steeds de te zingen liederen aan, met daarbij enige uitleg. Naast de koorzang was er ook samenzang. Verreweg de meeste bewoners deden hieraan mee.
Na een klein uur was het programma over en was er tijd voor koffie. Dat ging er wel in. Zoals gewoonlijk was het in het Spectrum warm en dat maakt dorstig. Na de koffie opruimen en huiswaarts.
Ook nu konden we terugkijken op een geslaagde avond, mede omdat we mochten zien hoezeer de bewoners van het Spectrum hebben genoten.

Zingen in de Geldershof, 19 november
Dinsdag 19 november was de dag dat we in de Geldershof in Dirksland mochten zingen. Om 7 uur was de aanvang gepland. Even na zessen waren Philip, Pieter en Aai al met de muziekspullen gearriveerd. Wim had de laatste zaken uit de Rank opgehaald en zo werd alles speelklaar gemaakt. Toen we bezig waren om de stoelen klaar te zetten kwamen de eerst bewoners al binnen. Toen we om zeven uur startten zat de grote zaal flink vol.
We werden door de organisatie welkom geheten en werd opgemerkt dat het anders nooit zo druk was. Schijnbaar was onze "reputatie" dusdanig dat er veel mensen op af waren gekomen. We hopen dat we dat waar zouden kunnen maken.
Net als in het Spectrum praatte de voorzitter de nummers weer aan elkaar. Op deze wijze was er zelfs een soort van meditatie.
Het programma was voor een deel hetzelfde als in het Spectrum, zij het dat we enkele nummers, die meer op hervormingsdag betrekking hadden, gewisseld hadden voor een paar "oude bekende" nummers. We zongen zelfs al een kerstnummer, wat heel mooi in het programma paste.
Ook hier werd door de bewoners fijn meegezongen. Het geeft je als koorlid veel voldoening als je de mensen zo ziet meezingen. De koorzang ging goed en dat was te merken aan de dirigent. Zo af en toe straalde hij gewoon.
Het programma duurde een goed uur. Door organisatie werden we bedankt voor onze komst en ook zij waren enthousiast over deze avond. Na afloop kregen we nog koffie of thee aangeboden. Hierna  was het tijd om op te ruimen.
Terug kijkend op een mooie uitvoering gingen we weer naar huis. Vanaf de volgende week gaan we ons richten op de twee kerstuitvoeringen.

Copyright  Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden Stellendam - 2013 - Realisatie: Websites van der Mey